วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553

พระแก้วบุษราคัม


พระพุทธรัตนสิมมาบุษราคัมมิ่งมงคล  พระประธานในอุโบสถ วัดสิมนาโก
               
พระพุทธรัตนสิมมาบุษราคัมมิ่งมงคล  เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์  (อ้วน ติสฺโส) วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร  ได้ตรวจงานราชการคณะสงฆ์  ในราวปี  พ.ศ. 2473  เจ้าประคุณสมเด็จฯ  ได้พักจำวัด ณ  วัดสิมนาโก  ตำบลนาโก  หมู่ที่ 7 อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยสมัยนั้นมีหลวงปู่พระครูพิศาลศิลปะยุต (กงมา  พุทฺธปญญโญ)  เป็นเจ้าอาวาสวัดสิมนาโก เจ้าประคุณสมเด็จฯ  ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดสิมนาโก  เป็นเวลา  3  วัน  ในวันที่พระคุณสมเด็จฯ  จะไปตรวจงานคณะสงฆ์ที่อื่นต่อไป  ได้มอบวัตถุมงคลถวายหลวงปู่พระครูพิศาลศิลปะยุต  ซึ่งเป็นพระแก้วโกเมนทร์  ประดับด้วยพลอยบุษราคัม (ทรงเครื่อง)  ขนาดหน้าตักกว้าง  21  เซนติเมตร  น้ำหนัก  12  กิโลกรัม  7  ขีด  ฐานองค์พระทำด้วยงาช้าง  มีพลอยบุษราคัมสีเหลืองประดับที่องค์พระ  จำนวน  145  เม็ด
หนังสืออักษรตัวธรรมที่หลวงปู่พระครูพิศาลฯเขียนไว้  ดังนี้
(แปลเป็นไทยความว่า)  พระพุทธรัตนสิมมาบุษราคัมมิ่งมงคล  องค์นี้  ขนาดหน้าตักกว้าง  21  เซนติเมตร  น้ำหนัก  12  กิโลกรัม  7  ขีด  เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางสมาธิ  องค์พระทำด้วยแก้วโกเมนทร์สีแดง  เจ้าประคุณสมเด็จฯ  ได้มาตรวจคณะสงฆ์ภาคอีสาน  และได้มาพักที่วัดแห่งนี้เป็นเวลา  3  วันแลฯ
อักษรที่สลักด้านหลังพระพุทธรูปองค์นี้  ความว่า
พระพุทธรัตนสิมมาบุษราคัมมิ่งมงคล  พระประธานองค์นี้  ขรัวโต  วัดระฆัง  สร้างให้ขรัววาดลูกวัด  ปลายปี  พ.ศ.  2408

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น